«Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա» մասնագիտության արտադրական ուսուցման վարպետներ

Հարություն Հարությունյան

Հարութ Հարությունյան՝ «Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա» մասնագիտության արտադրական ուսուցման վարպետ

2011թ. ավարտել է ԱրՊՀ-ի ճարտարագիտության ֆակուլտետը` ստանալով  «Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն» մասնագիտության ճարտարագիտության բակալավրի աստիճան:

2001-2010թթ. աշխատել է «Շինանյութ» ՍՊԸ-ում, որպես գործադիր տնօրեն:

2011-2012թթ. աշխատել է «Շին-Դիզայն» ՍՊԸ-ում, որպես գործադիր տնօրեն:

2016թ. աշխատել է «Էլ-Ստրոյ» ՍՊԸ-ում, որպես աշղեկ:

2017թ. սեպտեմբերից աշխատում է «ԵՄԱՈՒ» հիմնադրամում, որպես «Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա» արտադրական ուսուցման վարպետ:

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա: