Հոգաբարձուների խորհրդի կազմ

 1. ԼՂՀ վարչապետ` Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արայիկ Հարությունյան
 2. ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարար՝ Սլավա Ասրյան
 3. ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարար՝ Կարեն Շահրամանյան
 4. ԼՂՀ «ՊԱՆՏ» ՍՊԸ ղեկավար՝ Սերգեյ Հարությունյան
 5. ԼՂՀ «Շին-Վեր պլյուս» ՍՊԸ ղեկավար՝ Նորայր Հարությունյան
 6. ՀՀՀ գործադիր տնօրեն՝ Արա Վարդանյան
 7. ՖՀՀ նախագահ՝ Պիեռ Պետրոս Թերզյան
 8. ՖՀՀ ներկայացուցիչ Արցախում՝ Միշել Տանկրեզ
 9. ՖՀՀ ընդհանուր քարտուղար՝ Ռեյմոնդ (Հարություն) Գևորգյան
 10. ՖՀՀ խորհրդի անդամ՝ Քրիստոֆ Տոսիկյան
 11. Հոգաբարձուների խորհրդի փոխնախագահ, ճարտարագետ, Եզնիկ Մոզյանի ընտանիքի ներկայացուցիչ՝ Ռոբերտ Այդաբիրյան
 12. CCCA-BTP-ի գլխավոր քարտուղար՝ Էրիկ Լեմարի
 13. Լուար դեպ. Շինարարական Ֆեդերացիայի, միջազգային հարաբերությունների բաժնի պետ՝ Մարիո Լորենզե
 14. Լիոնի La Martinière Mon plaisir քոլեջի արտադրական ուսուցման վարպետ՝ Հակոբ Աճեմյան
 15. Ճարտարապետ՝ Ալեն Դարոնյան