Մասնագիտություններ

Շուշիի «Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան» հիմնադրամու  գործում են հետևյալ մասնագիտությունները.

  • Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա
  • Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
  • Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում
  • Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական շահագործում
  • Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում
  • Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա
  • Հասարակական սնունդ (խոհարար, հրուշակագործ)